một số công việc hấp dẫn trong tháng 6-7-8

CTY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT DENSHA

thông báo tuyển dụng đơn hàng tháng 6-7-8 như sau:

STT TÊN ĐƠN HÀNG SỐ LƯỢNG
GIỚI TÍNH
TUỔI TRÌNH ĐỘ
HỌC VẤN
NGÀY
PHỎNG VẤN
TỈNH
LÀM VIỆC
LƯƠNG CƠ BẢN THỜI HẠN
HỢP ĐỒNG
1 SƠN 3 NAM 18-30 CẤP 2 + 21/05/2020 KANAGAWA 13,3 man/tháng đã trừ chi phí 3 NĂM
2 XÂY DỰNG TỔNG HỢP
RÁP GIÀN GIÁO, VỆ SINH CÔNG TRÌNH
3 NAM 18-30 CẤP 2 + 21/05/2020 KANAGAWA 31-33 TRIỆU 3 NĂM
3 CHÉ BIẾN THỰC PHẨM CAO CẤP CHO HỆ THỐNG SIÊU THỊ 20 NỮ 19-25 CẤP 3 + 19-20/6
9-10/6
TẬP TRUNG
SAITAMA 151.000 yên/tháng + tăng ca 3 NĂM
4 10 NAM
5 MỘC XÂY DỰNG, LÀM VÁN KHUÔN 12 NAM 18-30 CÁP 2 + 20/07/2020 TOKYO-CHIBA 23-25 triệu 3 NĂM
6 NHÂN VIÊN DỌN DẸP VỆ SINH VĂN PHÒNG,
KHÁCH SẠN, BỆNH VIỆN, TRƯỜNG HỌC…
12 NAM
NỮ
18-40 CÁP 2 + 20/6 chốt
20/07/2020
KANAGAWA 24-26 TRIỆU 3 NĂM
7 CƠ KHÍ CHẾ TẠO VẬT LIỆU SẮT 8 NAM 18-30 CÁP 2 + 15/6 CHỐT
5/7/2020
CHIBA 24-26 TRIỆU 3 NĂM
8 CƠ KHÍ ĐÚC KIM LOẠI 2 NAM 20-32 CẤP 3 + 20/08/2020 SAITAMA 23-26 TRIỆU 3 NĂM
9 MỘC XÂY DỰNG, LÀM VÁN KHUÔN 3 NAM 18-32 CẤP 3 + 20/08/2020 TOKYO-CHIBA 23-25 triệu 3 NĂM
10 CƠ KHÍ CHẾ TẠO VẬT LIỆU THÉP, CỐT THÉP 4 NAM 18-32 CẤP 3 + 15/08/2020 TOKYO-CHIBA 24-26 TRIỆU 3 NĂM
11 XÂY DỰNG TỔNG HỢP
RÁP GIÀN GIÁO, VỆ SINH CÔNG TRÌNH
3 NAM 18-32 CẤP 3 + 10/08/2020 SAITAMA 31-33 TRIỆU 3 NĂM
12 CƠ KHÍ CHẾ TẠO VẬT LIỆU SẮT 11 NAM 18-32 CẤP 3 + 15/08/2020 CHIBA 24-26 TRIỆU 3 NĂM
13 XÂY DỰNG TỔNG HỢP
RÁP GIÀN GIÁO, VỆ SINH CÔNG TRÌNH
7 NAM 18-33 CẤP 3 + 10/08/2020 TOKYO-CHIBA 31-33 TRIỆU 3 NĂM
14 SƠN CÔNG NGHIỆP 2 NAM 18-32 CẤP 3 + 20/07/2020 OSAKA 23-25 TRIỆU 3 NĂM
15 CƠ KHÍ HÀN 3 NAM 18-32 CẤP 3 + 20/07/2020 CHIBA 23-25 TRIỆU 3 NĂM
16 CƠ KHÍ DẬP KIM LOẠI 3 NAM 18-32 CẤP 3 + 20/07/2020 TOKYO-SAITAMA 23-25 TRIỆU 3 NĂM
17 CƠ KHÍ CHẾ TẠO VẬT LIỆU THÉP, CỐT THÉP 3 NAM 18-32 CẤP 3 + 20/07/2020 OSAKA 24-26 TRIỆU 3 NĂM
18 CƠ KHÍ CHẾ TẠO VẬT LIỆU SẮT 2 NAM 18-32 CẤP 3 + 20/07/2020 CHIBA 24-26 TRIỆU 3 NĂM
19 SƠN NHÀ 6 NAM 18-32 CẤP 3 + 13/06/2020 CHIBA 23-25 TRIỆU 3 NĂM
20 KHÁCH SẠN
DỌN DẸP PHÒNG
2 NỮ 18-30 CẤP 3 + 15/06/2020 SHIZOUKA 24-26 TRIỆU 3 NĂM
21 1 NAM
22 CHĂM SÓC, ĐÓNG GÓI HOA HỒNG 3 NỮ 18-30 CẤP 3 + 15/06/2020 HYOGO 23-25 TRIỆU 3 NĂM
23 TRỒNG VÀ THU HOẠCH CÁC LOẠI RAU CỦ 2 NAM 25-30 CẤP 2 + 25/05/2020 IBARAKI 26 TRIỆU ĐÃ TRỪ CHI PHÍ 3 NĂM
24 CƠ KHÍ HÀN 4 NAM 20-32 CẤP 2 + 11/6 chốt form
11/7 PV
KANAGAWA 23-25 TRIỆU 3 NĂM
25 CHẾ TẠO THIẾT BỊ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ,
THIẾT BỊ TRUYỀN THÔNG
6 NỮ 20-30 CẤP 3 + 15/07/2020 NAGANO 158,480 yên/tháng, chưa tính tăng ca 3 NĂM
CHĂN NUÔI VÀ CHĂM SÓC HEO 6 NAM 19-30 CẤP 3 + 30/05/2020 KAGOSHIMA 138.800 yên/tháng 3 NĂM
26 MAY CỔ ÁO SƠ MI, ÁO THUN 3 NỮ 18-32 CẤP 3 + 30/05/2020 FUKUSHIMA 152.000 yên/tháng, chưa tính tăng ca 3 NĂM
28 SẢN XUẤT XÚC XÍCH, THỊT NGUỘI,
THỊT HUN KHÓI, THỨC ĂN NHANH
14 NỮ 20-27 CẤP 3 + 12/06/2020 HYOGO 20 TRIỆU ĐÃ TRỪ CHI PHÍ +
TĂNG CA
3 NĂM
29 CHẾ BIẾN CÁC MÓN ĂN SẴN,
THỨC ĂN NHANH
6 NỮ 20-27 CẤP 3 + 10/06/2020 OKAYAMA 22 TRIỆU ĐÃ TRỪ CHI PHÍ +
TĂNG CA
3 NĂM
30 HÁI LÁ TÍA TÔ 6 NỮ 20-25 CẤP 3 + 12/06/2020 AICHI 196,000 yên/tháng đã trừ chi phí +tăng ca 3 NĂM
31 VỆ SINH TÒA NHÀ 8 NỮ 18-25 CẤP 3 + 10/06/2020 IBARAKI 164,781 yên/tháng, chưa tính tăng ca 3 NĂM
32 TIẾP TÂN KHÁCH SẠN 2 NỮ 18-25 CẤP 3 + 10/06/2020 SHIZUOKA 101,659 yên/tháng, chưa tính tăng ca 3 NĂM
33 NÔNG NGHIỆP (THU HOẠCH TRÁI CÂY, RAU CỦ: DÂU TÂY, DƯA LEO) 20 NỮ 18-30 CẤP 3 + 24/06/2020 TOCHIGI 165,000 yên/tháng, chưa tính tăng ca 3 NĂM
34 NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM 6 NỮ 18-30 CẤP 3 + 20/06/2020 HIROSHIMA 155,000 yên/tháng, chưa tính tăng ca 3 NĂM
35 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ, VỆ SINH 15 NỮ 18-30 CẤP 3 + 20/06/2020 HIROSHIMA 155,000 yên/tháng, chưa tính tăng ca 3 NĂM
36 ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP 2 NỮ 18-30 CẤP 3 + 09/06/2020 SHIZUOKA 15,000 yên/tháng, chưa tính tăng ca 3 NĂM
37 THỰC PHẨM (CHẾ BIẾN BÁNH MỲ,KIỂM TRA, ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM.) 12 NỮ 20-27 CẤP 3 + 15/06/2020 FUKUOKA 20TR/tháng, chưa tính tăng ca 3 NĂM
38 THỰC PHẨM (SẢN XUẤT XÚC XÍCH, THỊT NGUỘI, THỨC ĂN NHANH.) 42 NỮ 20-27 CẤP 3 + 22/06/2020 HYOGO 20TR/tháng, chưa tính tăng ca 3 NĂM
39 VẬN HÀNH XE CƠ GIỚI 3 NAM 18-35 CẤP 3 + 10/06/2020 FUKUOKA 900 YÊN/GIỜ 3 NĂM
34 BẢO TRÌ MÁY MÓC 6 NỮ 18-25 CẤP 3 + 25/06/2020 TP. YOKKAICHI TỈNH MIE 159,333 yên/tháng, chưa tính tăng ca 3 NĂM
41 CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Y TẾ(CHẾ BIẾN THỨC ĂN TRONG CĂN TIN – NHÀ BẾP CỦA BỆNH VIỆN, VIỆN DƯỠNG LÃO)/ 70 NỮ 18-30 CẤP 3 + 24/06/2020 HIROSHIMA 145,000 yên/tháng, chưa tính tăng ca 3 NĂM
42 CHẾ BIẾN THỰC PHẨM( XÚC XÍCH, THỊT NGUỘI, THỊT XÔNG KHÓI). 10 NỮ 18-30 CẤP 3 + THÁNG 7/2020 KANAGAWA 158,000 yên/tháng, chưa tính tăng ca 3 NĂM
43 GẮN MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ MÁY ĐÔNG LẠNH 3 NAM 23-28 CẤP 3 + 27/06/2020 12,000 yên/tháng, chưa tính tăng ca 3 NĂM
44 DỰNG CỐT THẾP BÊ TÔNG 2 NAM 18-30 CẤP 3 + 20/06/2020 SHIMANE 12,000 yên/tháng, chưa tính tăng ca 3-5 NĂM
45 GIÀN GIÁO 2 NAM 19-35 CẤP 3 + 27/06/2020 KANAGAWA 140,000 yên/tháng, chưa tính tăng ca 3-5 NĂM
46 ĐIỀU DƯỠNG – HỘ LÝ( CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ) 10 NỮ 20-30 CẤP 3 + 22/06/2020 MIE 140,000 yên/tháng, chưa tính tăng ca 3-5 NĂM
47 THI CÔNG MÁY MÓC XÂY DỰNG 2 NAM 19-35 CẤP 3 + 27/06/2020 KANAGAWA 140,000 yên/tháng, chưa tính tăng ca 3-5 NĂM
48 CHẾ BIẾN THỰC PHẨM( CƠM HỘP, BÁNH MỲ). 50 NỮ 19-30 CẤP 3 + 01/07/2020 OSAKA, SHIGA, OKAYAMA, HIROSHIMA 150,000 yên/tháng, chưa tính tăng ca 3 NĂM
49 GIA CÔNG CƠ KHÍ TRONG XƯỞNG 12 NAM 19-28 CẤP 3 + 02/07/2020 100,000 yên/tháng, chưa tính tăng ca 3 NĂM
50 CƠ KHÍ HÀN( BIẾT HÀN ) 3 NAM 20-32 CẤP 3 + 15/07/2020 CHIBA 100,000 – 120,000 yên/tháng, chưa tính tăng ca 3 NĂM
51 XÂY DỰNG TỔNG HỢP( RÁP GIÀN GIÁO, VỆ SINH CONG TRÌNH…) 9 NAM 18-28 CẤP 3 + 15/07/2020 KANAGAWA CHIBA 120,000 – 140,000 yên/tháng, chưa tính tăng ca 3 NĂM
52 CƠ KHÍ HÀN( BIẾT HÀN ) 8 NAM 22-27 CẤP 3 + 15-17/07/2020 KANAGAWA 110,000 – 125,000 yên/tháng, chưa tính tăng ca 3 NĂM

công việc đang chờ các bạn.

Hãy cùng Densha khám phá nhật bản.

muốn biết thêm thông tin chi tiết đơn hàng hãy đăng ký thông tin bên dưới nhé.

[wpforms id=”1291″ title=”false” description=”false”]

33 thoughts on “một số công việc hấp dẫn trong tháng 6-7-8

 1. online says:

  Hi there colleagues, how is all, and what you would like to say about this post, in my view its in fact remarkable in favor of me.| Joan Ev Gonroff

 2. netflix says:

  Hi there. I found your site via Google at the same time as looking for a related matter, your web site got here up. It seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then. Kirsten Harris Pheni

 3. online says:

  Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, great blog!| Myrilla Micheal Trinatte

 4. turkce says:

  Hi there. I discovered your blog by the use of Google at the same time as looking for a related topic, your web site got here up. It appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then. Lesley Ronnie Napoleon

 5. watch says:

  least one post a day to make the visitors keep coming back to your blog for more. 2. Search Engine Optimization Make sure your blog posts are keyword rich. Write blogs around the in-demand keywords for your subject. This enhances the visibility of your blogs on the search engines, thereby increasing Shandra Dew Abelard

 6. watch says:

  Pwede po malaman complete na mga tanung for exam? para mas prepare po sana ako sa mga maiitanung sa exam regardless po if wala man sagot, i search ko nlng po siguro ung iba po.hope ma send-dan nyo po ako,salamat Shantee Raviv Hymen

 7. turkce says:

  Hello there. I found your web site via Google even as searching for a related topic, your web site came up. It appears to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then. Madalena Rabi Weingarten

 8. hindi movie says:

  Hello there, I discovered your site by the use of Google at the same time as searching for a similar topic, your website got here up, it appears good. Lora Codi Mordecai

 9. aksiyon says:

  I was very happy to uncover this website. I wanted to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely appreciated every part of it and I have you book-marked to see new information on your website. Tasha Cullen Barton

 10. hindi movie says:

  kalau dijumlahkan ala kebulatan, anton honifar mengekspos bertambah berasal tentang 5 kiat menurut memihak sisipan heboh ini. tapi dalam tulisan ini, penauis hanya akan merandau 3 kiat juga. mau padatib serupa bersama dengan anton hanifar yang sanggup capai dupaan miliun berasal atas game slot online dolar88? karenanya bermainlah dengan strategi dengan penuh antisipasi. sungguh-sungguh, jikalau kemudian-baru main-main slot online dolar88, kita tak bakal terang strategi beserta kiat apa yg inciaksud. bagi maka, lebih baik main-main gambling slot mata uang88 ala rutin karena dengan seperti itu, sungaian dapat menjadi bertambah kenal bersama strategi atraksinya. namun, tak tersedia lupanya mengapa belajar dari oknum yang udah rupanya sukses di waktu bermain gambling slot online mata uang88. galat mono-nya begitulah, sih anton hanifar ini. abdi mata uang88 telah berkeinginan kepada ia berkenaan murusan trick bermain slot mata uang88. kelihatannyaan dapat melanjutkan eja tulisan ini bagi paham sulit kabir ratusan juta dari slot dolar88. Nesta Curcio Vasiliu

 11. erotik says:

  Hi Summer! Just wanted to know how long can this cake stay at room temperature with the cream cheese Buttercream? Thank you ! Kerrin Cornelius McNully

 12. turkce says:

  I was extremely delighted to discover this web-site. I wanted to many thanks for your time for this wonderful read!! I definitely delighting in every bit of it as well as I have you bookmarked to check out brand-new things you post. Leyla Harwell Ernald

 13. erotik says:

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this article and the rest of the website is also very good. Kalie Rooney Willis

 14. turkce says:

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. Guglielma Ingelbert Cohleen

 15. erotik says:

  Awesome post. I am a normal visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a regular visitor for a long time. Christi Hilliard Fiore

 16. erotik says:

  Great blog here! Also your website so much up very fast! What host are you the usage of? Can I am getting your associate link to your host? I desire my site loaded up as fast as yours lol Korrie Chet Ackerley

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *